Умови співпраці

При оформленні замовлення – в подальшому “Продукція” – на сайті aromico.com.ua, або lp.aromico.com.ua, або в соціальній мережі instagram.com/aroma_reklama  ви приймаєте умови співпраці між ТОВ Ароміко – в подальшому “Виконавець”, та вами – в подальшому “Замовник”:

 1. Ціни, розміщені на сайті aromico.com.ua, є орієнтовними і не остаточними. Точну вартість окремої Продукції можна дізнатись, надіславши матеріали замовлення на прорахунок.
 2. У зв’язку з тим, що Продукція являється індивідуальним замовленням, Замовник зобов’язується оплатити, перевірити та прийняти Продукцію відповідно до оформленого замовлення.
 3. Для відправлення замовлень транспортними компаніями, Виконавець зобов’язується здійснити належне пакування Продукції, згідно з вимогами транспортної компанії. В разі пошкодження Продукції при транспортуванні відповідальність несе перевізник. Щоб уникнути фінансових втрат, при оформленні замовлення Виконавець може вказати страхову суму для зазначення її в транспортній декларації.
 4. У випадку виготовлення Продукції, яка не відповідає вказаній якості, Виконавець, в узгоджений із Замовником термін, усуває виявлені недоліки.
 5. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань, Виконавець несе відповідальність в межах суми, отриманої від Замовника..
 6. Виготовлення Продукції відбувається згідно з наданими Замовником оригінал-макетами або іншими електронно-цифровими версіями замовлення та описами технічного завдання, надісланими за допомогою сервісу оформлення замовлення на сайті aromico.com.ua
 7. Оригінал-макет вважається автоматично затвердженим після письмового погодження з Замовником. Оригінал-макети файлів приймаються до виконання, якщо вони відповідають вимогам, для подальшого технічного виробництва.
 8. Виконавець не редагує макетів без погодження Замовника. При розробленні нового дизайн-макету за всі ризики його невідповідності чинному законодавству відповідальність несе Замовник.
 9. За зміст, графічне зображення, об’єднання кольорів, відповідність зображень, використання символіки та достовірність усієї інформації, що використовується в макетах для виготовлення поліграфічної друкованої продукції, а також за всі необхідні дозволи та погодження на використання об’єктів інтелектуальної власності відповідальність несе Замовник.
 10. Відповідальність за порушення авторських та суміжних прав, прав на винахід, корисну модель, права на знак для товарів та послуг, права третіх осіб, пов’язані з використанням видаткових матеріалів, порушення вимог Закону України “Про рекламу” при виготовленні Продукції за даною Угодою несе Замовник.
 11. Замовник, після отримання Продукції, несе відповідальність за її розповсюдження, розміщення та демонстрацію.
 12. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати умови співпраці без повідомлення Замовника.
  Сторони на виконання Закону України «Про захист персональних даних» домовились про наступне:
 13. В рамках співпраці Сторони виражають свою згоду й дозволяють одна одній, або, за їх дорученням, третім особам, здійснювати обробку персональних даних Сторін (інформацію, що може ідентифікувати Сторону), включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення, з метою забезпечення реалізації господарської діяльності, у тому числі: податкових відносин, відносини у сфері бухгалтерського, статистичного обліку та аудиту, відповідно до законодавства.
 14.  Сторони погоджуються, що згода, зазначена в п. 13 може бути відкликана будь-якою із Сторін письмовою заявою, відправленою поштою з повідомленням та описом вкладення або врученою особисто під розпис уповноваженому представнику іншої Сторони.
 15. Може бути відкликана будь-якою із Сторін письмовою заявою, відправленою поштою з повідомленням та описом вкладення або врученою особисто під розпис уповноваженому представнику іншої Сторони.